Polityka prywatności

Pkt. 1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej www.expel.pl jest BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Karpiej 24, 61-619 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000942018, NIP: 781-173-93-81, REGON: 634540398, będąca właścicielem marki Expel, zwana dalej jako: „Administrator”.

2. Strona internetowa działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), dalej jako: „RODO” i przepisami prawa krajowego w zakresie danych osobowych.

Pkt. 2 Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to między innymi pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa może wysyłać do serwera przy każdorazowym odwiedzeniu strony internetowej i które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, telefon, tablet).
 2. Pliki cookies zawierają dane takie jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, która łączy się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe użytkownika, niemniej jednak na jego podstawie nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
 3. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych na stronie:
 • „stałe” –pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają m.in. określenie którzy użytkownicy są nowi, a którzy powracają na stronę.
 • „sesyjne” – są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Umożliwiają m.in. określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.

Rodzaje stosowanych na naszej stronie internetowej plików cookies:
Analityczne/statystyczne – pliki cookies pochodzące z narzędzi analitycznych Google Analytics, umieszczane w urządzeniu użytkownika końcowego. Google Analytics na podstawie plików cookies otrzymuje m.in. następujące informacje o użytkowniku:

 • z jakich źródeł odwiedził naszą stronę internetową (np. inna witryna, wyszukiwarka internetowa),
 • na jakie podstrony się kierował,
 • do których usług się kierował,
 • jakiej rozdzielczości używał,
 • z jakiego typu urządzenia korzystał (np. komputer, tablet, smartphone),
 • czy podczas korzystania ze strony internetowej wystąpiły problemy.

Narzędzie Google Analytics jest wykorzystywane wyłącznie na stronach informacyjnych, do których użytkownik ma dostęp przed zalogowaniem się na swoje konto. Narzędzie to jest wyłączane w momencie logowania użytkownika do jego profilu.

Pliki cookies nie łączą się z innymi informacjami o użytkowniku, w szczególności z danymi osobowymi. Twój adres IP jest anonimizowany, czyli skracany najszybciej, jak to możliwe.

Pkt.3 Cookies – cele zbierania informacji zawartych w plikach Cookies

 1. Pliki cookies wykorzystywane są do zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym Administrator strony może lepiej poznać oczekiwania Użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna i komfortowa w użyciu, a także w celach:
 • zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,
 • optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),
 • reklamowym,
 • zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów,
 • obsługi sesji użytkownika,
 • zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę.
 1. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 2. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 3. Rejestrując się na stronie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Administratora i jego partnerów.

Pkt. 4 Jak można zablokować automatyczną obsługę plików Cookies?

1. Użytkownicy Strony mogą dokonać w dowolnej chwili zmienić ustawienia dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

3. Administrator może przekazywać dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nim obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, agencjom marketingowym (którzy świadczą usługi dla Administratora).

Pkt. 5 Kontakt Użytkownika z Administratorem

Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:

e-mail: biuro@expel.pl lub biuro@bros.pl

adres pocztowy: ul. Karpia 24, 61-619 Poznań