Muchy (Musca domestica)

Muchy występują wszędzie tam, gdzie żyją ludzie i żywi się tym samym pokarmem, co człowiek. Natrętna mucha domowa jest uciążliwym konsumentem potu, wydzielin błon śluzowych, krwi i wycieku z ran ludzi i zwierząt. Muchy składają jaja na śmieci, odpady kuchenne, kał, obornik, w odchody zwierząt domowych. Przy temperaturze 17-20º C po 8-15 godzinach ze złożonych jaj wylęgają się larwy. Larwy intensywnie żerują, szybko rosną, a następnie przepoczwarczają się. Z poczwarek wychodzą osobniki dorosłe, które już po dobie mogą łączyć się w pary. Muchy są bardzo płodne. Samica składa w ciągu życia do 600 jaj w 5-6 porcjach po około 100 jaj. Czas rozwoju jednego pokolenia muchy zależy wyraźnie od temperatury i waha się od kilku dni do 2 miesięcy. W idealnych warunkach jedna para much domowych dałaby w ciągu roku 1019 osobników potomnych, które pokryłyby kulę ziemską warstwą 14 m grubości!
Larwy i dorosłe owady najpierw rozpuszczają pożywienie śliną lub zwróconymi sokami trawiennymi, a następnie pobierają nadtrawiony płynny pokarm. Do naszej żywności wprowadzają zarazki chorobotwórcze, gdyż na ich ciele można znaleźć miliony mikroorganizmów. Mucha domowa przenosi także chorobotwórcze bakterie durów, czerwonki, wąglika, zapalenie spojówek, a także pasożyty (np. jaja owsików).